Från sydväst
med carporten i förgrunden

From southwest
with the carport

 

Huset sett från söder.

From south

 

Huset sett nerifrån Toltorpsdalen i öster.

From down the valley in the east.

 

Huset sett från norr.

From the north

Huset sett från gatan i väster.

 

From the street in the west.

 

Till fasadritningen

Back to the drawing

 

This page was last modified on